Vragen over zorg? Wij helpen!

6. Evalueren

Verandert uw zorgvraag? Heeft u meer of andere zorg nodig? Bespreek dit dan met uw zorgverlener. Zij kunnen dan het zorgplan hierop afstemmen en de uw zorg/ondersteuning aanpassen.

Op moment dat u ontevreden bent, dan kunt u een klacht of bezwaar indienen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zie de verwijzing hiernaast over wat dan uw mogelijkheden zijn.

Bekijk ook andere onderwerpen

Kwaliteit van zorg

Financieel