Vragen over zorg? Wij helpen!

5. Maak afspraken met het zorgplan

U spreekt met de zorgaanbieder of de zorgverlener af welke zorg en ondersteuning u precies krijgt. Daarbij kunt u uw eigen wensen aangeven. Een zorgplan helpt u hierbij. Randvoorwaarde is dat de zorg moet passen bij uw indicatie of doorverwijzing.

Zorgplan opstellen

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgverlener maakt over uw zorg en ondersteuning. U gebruikt een zorgplan:

  • als u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. In dit geval is een zorgplan verplicht.
  • als u een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt. Soms vraagt uw zorgkantoor om een zorgplan voor uw pgb.
  • als u zorg krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U maakt een zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Is iemand uw wettelijke vertegenwoordiger? Dan maakt deze persoon samen met de zorgaanbieder een zorgplan voor u. Houd een zorgplan kort, overzichtelijk en praktisch. En maak afspraken die goed werken en reƫel zijn. In een zorgplan staat welke zorg en ondersteuning u krijgt. De afspraken in een zorgplan hebben te maken met:

  • uw wensen en behoeften
  • uw mogelijkheden en beperkingen
  • doelen van de zorg voor de komende periode
  • begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
  • wie u op welke tijden verzorgt (bijvoorbeeld hoeveel uur begeleiding per week u krijgt, en wat die begeleiding precies inhoudt. Of wat de verzorging precies inhoudt, bijvoorbeeld of iemand hulp krijgt bij het aankleden, hoe vaak per week, op welke tijd en hoe lang).

Bekijk ook andere onderwerpen

Kwaliteit van zorg

Financieel