Vragen over zorg? Wij helpen!

2. Indicatie of doorverwijzing

U heeft een indicatie of doorverwijzing nodig om bepaalde zorg te krijgen. Een deskundige onderzoekt welke hulp of zorg u nodig heeft, hoelang en hoeveel. De uitslag van het onderzoek heet een indicatie, een doorverwijzing of een beschikking.

Afhankelijk van uw zorgvraag komt u terecht bij verschillende instanties.

Ondersteuning thuis

Als u thuis ondersteuning nodig heeft (dat kan ook voor uw kind), dan kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Dan onderzoekt de gemeente eerst hoe uw persoonlijke situatie is. Daarna bepaalt de gemeente of u Wmo-ondersteuning krijgt (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Een cliƫntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning. Dat kunt u bij de gemeente aangeven. De gemeente gaat na of u zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt, in dat geval kunt u geen beroep doen op de ondersteuning via de WMO. Als u aanspraak kunt maken op de WMO onderzoekt de gemeente of u geholpen bent met algemene voorzieningen of met een maatwerkvoorziening.

Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

  • ontmoetingsochtenden
  • maaltijdservice
  • vervoerspas
  • boodschappendienst

Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

  • individuele begeleiding
  • huishoudelijke hulp
  • scootmobiel
  • dagbesteding
  • ondersteuning van mantelzorgers.

Wijkverpleging

Wilt u thuis medische zorg krijgen? Of hulp bij het aankleden of wassen? Dat kan met wijkverpleging. Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U krijgt wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft. Een gediplomeerd wijkverpleegkundige kan voor u een indicatie stellen. In de indicatie staat welke zorg u vergoed krijgt. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Een doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig. Hiernaast kunt u via Zorgkaart Nederland zelf een keuze maken bij welke zorgorganisatie u dit wil aanvragen. Desgewenst kunt u dit ook via uw huisarts navragen.

 

Bekijk ook andere onderwerpen

Kwaliteit van zorg

Financieel