Vragen over zorg? Wij helpen!

Zorg: belangrijkste plannen kabinet voor 2020

het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag in september 2019 de plannen voor 2020 voor de zorg bekend gemaakt. Bijgaand een samenvatting daarvan.

Voldoende medewerkers in de zorg

In 2020 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit om mensen in de zorg op te leiden. En om te zorgen dat professionals in de zorg blijven werken. Dit geld komt boven op de € 370 miljoen die het kabinet al eerder beschikbaar stelde. Zo intensiveert het kabinet het programma ‘Werken in de zorg’.

De juiste zorg op de juiste plek

Huisartsen en de wijkverpleging krijgen in 2020 € 100 miljoen extra om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. Het totale budget voor huisartsen komt daarmee in 2020 uit op (een geraamde) € 3,2 miljard. Voor de wijkverpleging is het totale budget geraamd op rond de € 4,1 miljard.

Zorg vlakbij huis en thuis (huisarts, wijkverpleegkundige, beeldbellen) is prettig voor mensen. En kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer (en duurdere) zorg nodig hebben. Zorg in de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten en de premie die mensen moeten betalen. De reële uitgaven in de ziekenhuiszorg mogen in 2020 met maximaal 0,6% toenemen. In de geestelijke gezondheidszorg is dat maximaal 1,1%.

Beperking eigen bijdrage voorzieningen Wmo

Ouderen en chronisch zieken betalen vanaf 2020 maximaal € 19 per maand voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Die bijdrage voor algemene voorzieningen uit de Wmo hangt nu nog af van de hoogte van hun inkomen. In 2019 gold dit abonnementstarief al voor maatwerkvoorzieningen als een scootmobiel of individuele begeleiding.

Sigaretten duurder

De accijns op tabak gaat per 1 april 2020 omhoog, waardoor een pakje sigaretten € 1 duurder wordt. Sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten zijn dan ook niet meer zichtbaar bij de verkooppunten. Ook krijgen de verpakkingen dezelfde groenbruine kleur.

Deze maatregelen sluit aan bij de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord. Hiermee pakt het kabinet roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan.

Extra geld naar jeugdzorg

Het kabinet stelt tot en met 2021 ruim € 1 miljard extra ter beschikking voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.

Betaalbare geneesmiddelen

Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, worden vanaf 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlaagd. Dit doet het kabinet door de Wet op de Geneesmiddelprijzen aan te passen. De maximumprijzen van geneesmiddelen worden nu berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Dat land wordt vervangen voor Noorwegen, waar lagere tarieven gelden. Dit levert een forse besparing op van rond de € 300 miljoen. Daarnaast blijft het kabinet onderhandelen met fabrikanten over lagere prijzen en zoekt daarin de samenwerking met andere Europese landen.

Zorg dichtbij voor psychische problemen

In 2020 stelt het kabinet € 65 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten zodat zij zorg en ondersteuning in de eigen omgeving kunnen bieden aan mensen met psychische aandoeningen. Dit bedrag loopt op tot € 95 miljoen in 2022.

In totaal gaat het om € 290 miljoen (namelijk € 50 miljoen in 2019, € 65 miljoen in 2020, € 80 miljoen in 2021 en € 95 miljoen in 2022). De periode 2019-2022 is de periode waarin het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt uitgevoerd.

Gerelateerd nieuws

het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag in september 2019 de plannen voor 2020 voor de zorg bekend gemaakt. Bijgaand een s...

meer lezen

Bekijk ook andere onderwerpen

Kwaliteit van zorg

Financieel

Zorg nodig, maar waar begint u?

Herkent u het? De zorg is zo complex dat u zich afvraagt bij welke loket u begint. Zorginkopen.nl helpt u op weg zodat u weet welke stappen u kunt doorlopen en waar u voor meer informatie terecht kunt.   

Uw zorgvraag als start

Pas wanneer er een concrete zorgvraag ontstaat gaan mensen op zoek naar hulp daarbij. Daarbij wilt u zo kort mogelijk wachten om hulp te krijgen bij de zorgvraag van u of iemand anders waarvoor u de zorg wil (laten) regelen. Een praktisch stappenplan helpt dan als leidraad. Die info kunt u vinden op zorginkopen.nl. Goed is om te weten dat wij geen advies geven over uw zorgvraag, maar u wel een beetje op weg kunnen helpen.

Vergelijken van zorgaanbieders

Het vergelijken van zorgaanbieders is in de praktijk best lastig. Over kwaliteit van zorg zijn vele studies gedaan en er is veel over gepubliceerd. Uw keuze voor een zorgaanbieder zult u wellicht al hebben gemaakt op basis van lokale bekendheid of ervaringen van anderen. Er is ook veel openbare informatie bekend, de meest bekende site hiervoor is ZorgkaartNederland.  Het is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg, de website is ontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland. Via Zorginkopen.nl kunt u makkelijk zoeken naar ervaringen met een zorgaanbieder.

Vergelijken van zorgverzekeraars

Al voordat u zorg ontvangt betaalt u voor de zorgkosten in Nederland. Dit gebeurt onder andere via de maandelijkse premie van de zorgverzekering. U betaalt voor de basisverzekering, mogelijk ook voor een aanvullende zorgverzekering. Jaarlijks kunt u switchen van verzekering. Dat zal afhangen van de inhoud van het pakket aan verzekeringen en de kosten van de premie. Om dit te vergelijken kunt u gebruik maken van de vergelijkingsmodule op Zorginkopen.nl