Vragen over zorg? Wij helpen!

Klacht of bezwaar indienen

Een klacht over een zorgverlener of zorginstelling bespreekt u eerst met degene over wie u de klacht heeft. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bij verschillende instanties terecht.

Verschil tussen een klacht en bezwaar

Voorbeeld van een bezwaar: een instantie heeft besloten u geen vergoeding te geven en u bent het niet eens met dat besluit. U kunt dan een bezwaar tegen dat besluit indienen.

Voorbeeld van een klacht: u bent niet tevreden over een behandeling door een zorgverlener of zorginstelling. Dan kunt u een klacht indienen over de behandeling.

Klachtenwijzer

De Klachtenwijzer wijst u aan de hand van een aantal vragen de weg naar 1 of meer mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Afhankelijk van welke instantie u de zorg krijgt dient u de klacht bij verschillende "loketten" duidelijk te maken.

 

U bespreekt uw klacht eerst met degene over wie u de klacht heeft. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling die elke zorgorganisatie dient te hebben. De klachtenmedewerker helpt u om met de zorgaanbieder een oplossing te vinden. De klachtenmedewerker kan u ook advies geven over de klachtenregeling.

 

Als u WMO ondersteuning of jeugdhulp ontvangt, dan dient u de klacht bij uw gemeente in te dienen (informatie veelal via hun website). Als u ontevreden bent over hun reactie, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

 

Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit is een onafhankelijke organisatie die helpt bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.

 

Voor ondersteuning bij het bespreken of indienen van uw klacht of bezwaar kunt u uiteindelijk ook juridisch advies vragen. Mogelijk kunt u voor vergoeding van de kosten een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering.

 

Bekijk ook andere onderwerpen

Kwaliteit van zorg

Financieel