Vragen over zorg? Wij helpen!

Eigen bijdrage voor zorg

De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor zorg?

Vergoeding van uw zorgkosten kan onder drie verschillende regelingen vallen:

  1. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  2. de Wet langdurige zorg (Wlz)
  3. uw zorgverzekering

Bij elk van die regelingen moet u vaak een deel van de kosten zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor de Wlz

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor zorg vanuit de Wlz een eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt zowel voor langdurige zorg thuis (Wlz) als voor verblijf in een instelling. Hier kunt u een indicatieve berekening voor het verblijf in een zorginstelling nagaan: Berekening eigen bijdrage Wlz

 

Eigen bijdrage voor de WMO

Ontvangt u zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Deze zorg wordt betaald door de gemeente. Uw gemeente bepaalt ook de eigen bijdrage. Deze kosten geeft de gemeente vervolgens door aan het CAK. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK (hetcak.nl).

Eigen bijdrage voor de zorgverzekering

Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaalt u ook een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een gehoorapparaat. De lijst met zorg waarvoor een bijdrage geldt wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Hoe wordt de eigen bijdrage vastgesteld?

De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wmo en Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor Wmo en Wlz. Het CAK stuurt u ook de rekening. Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering.

De eigen bijdrage voor de zorgverzekering is per zorgproduct bepaald en wordt verrekend met uw declaratie.

 

 

 

Bekijk ook andere onderwerpen

Kwaliteit van zorg

Financieel